Hologramy na Elektroniczną Legitymację Studencką jedynie do celów kolekcjonerskich.

Informujemy naszych potencjalnych klientów, że sprzedajemy hologramy na ELS jedynie do celów kolekcjonerskich! Używanie ich w innym celu jest niezgodne z prawem i grozi odpowiedzialnością karną.

Hologramy kolekcjonerskie a prawo

Naklejki ELS, które znajdą Państwo w naszej ofercie są całkowicie zgodne z prawem. Należy pamiętać, że nie mogą być one wykorzystywane do przedłużania ważności legitymacji studenckiej! Są przeznaczone jedynie dla kolekcjonerów. W przeciwnym wypadku, ich używanie podlega odpowiedzialności karnej. Mówi o tym dobitnie art. 270 Kodeksu Karnego:

 

“§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  • 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
  • 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Nasze naklejki na ELS jedynie dla kolekcjonerów

Mimo, że w polskim prawie nie ma szczególnego zapisu dotyczącego zakupu i sprzedaży hologramów na ELS, kwestie te wchodzą w zakres opisany w art.270 Kodeksu Karnego. Dlatego pragniemy uprzejmie poinformować, że nie przyjmujemy zamówień od osób, które chcą używać hologramów semestralnych do celów innych niż kolekcjonerskie. Prosimy, by nie kontaktował się z nami nikt, kto zamierza wykorzystać nasze produkty do celów niezgodnych z prawem. Zapraszamy za to wszystkich kolekcjonerów i filatelistów, dla których przeznaczona jest nasza oferta.

Aktualna oferta na hologramy ELS 31-03-2020 tylko dla kolekcjonerów!

Naklejki studenckie ELS to Twoja pasja? Tu znajdziesz informacje o hologramach studenckich – zobacz.