ALK Koźmiński Warszawa naklejki na legitymacje els 31.03.2019

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE W SKRÓCIE

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) jest niepubliczną uczelnią akademicką. Szkoła została założona w 1993 roku jako Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Od 2008 roku funkcjonuje jej obecna nazwa. Budynek uczelni znajduje się na warszawskiej dzielnicy Praga Północ. Przez ostatnie lata Akademia zajmowała w ,,Rankingu Szkół Wyższych’’ pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych i jest jedną z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju. Jako jedyna z polskich szkół wyższych, od 2009 roku pojawia się w rankingach ,,Financial Times’’.

KTO UCZY SIĘ W AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO?

W murach uczelni uczy się około 8 tys. studentów. Szkoła kształci w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych oraz prawnych. Niektóre z kierunków są prowadzone w języku angielskim. W ofercie studiów dostępny jest prestiżowy program MBA oraz studia Prawo+, które są połączeniem klasycznych studiów prawniczych z wiedzą o finansach. Kształcenie uczelni, ukierunkowane jest na umożliwienie podjęcia pracy w szeroko pojętym biznesie. Uczelnia ma na uwadze to, co dzieje się na rynku pracy, dlatego absolwenci ALK, to jedni z najchętniej wybieranych przez pracodawców. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych programu Erasmus, za które uczelnia w 2014 roku otrzymała wyróżnienie, a także w innych wyjazdach i imprezach. Szkoła jest uważana za najlepszą biorąc pod uwagę kryterium umiędzynarodowienia.

W ramach uczelni działa 17 kół naukowych.

REKRUTACJA NA ALK

Osoby, które chcą zostać studentami Akademii, rejestrują się w systemie rekrutacyjnym, gdzie mają do wypełnienia formularz zgłoszeniowy. Następnie, składają w siedzibie uczelni komplet wymaganych dokumentów. Kandydaci mogą także wziąć udział w dniach otwartych, podczas których możliwe jest zdobycie informacji o przyszłym kierunku, spotkanie z władzami uczelni oraz rozmowa z obecnymi studentami Akademii czy spacer i zwiedzanie kampusu.

JAK POTWIERDZIĆ PRZYNALEŻNOŚĆ DO UCZELNI?

Studenci Akademii Leona Koźmińskiego otrzymują od uczelni legitymację studencką, która służy ich identyfikacji. Ponadto Elektroniczna Legitymacja Studencka uprawnia do korzystania z ulg na autobusowe i kolejowe przejazdy krajowe. ELS może być jednocześnie nośnikiem biletów długookresowych warszawskiej komunikacji miejskiej.

Akademia Leona Koźmińskiego ALK – kup oryginalne hologramy na legitymacje studencka 31.03.2019 r.