Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa naklejki na legitymacje studencka 31.03.2019

PODSTAWOWE INFORMACJE O APS W WARSZAWIE

Uczelnia powstała w 1922 roku z inicjatywy Marii Grzegorzewskiej jako Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Tym samym, jest to najstarsza uczelnia pedagogiczna w kraju. Działalność szkoły została zawieszona na czas wojny, a następnie, tuż po niej, wznowiona. Przez ponad 20 lat (od 1976 roku) funkcjonowała jako Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, a w 2000 roku otrzymała status Akademii. Uczelnia ma swoją siedzibę na warszawskiej Ochocie.

STUDIA NA APS W WARSZAWIE

Na uczelni funkcjonują 2 wydziały: Wydział Nauk Pedagogicznych i Wydział Stosowanych Nauk Społecznych. Obejmują one 6 kierunków, na których łącznie studiuje ponad 7 tys. osób. Uczelnia oferuje kształcenie w zakresie pedagogiki, socjologii, a od niedawna, także w zakresie psychologii. Uczelnia angażuje studentów w pracę w kołach naukowych oraz w badania, które prowadzi w dziedzinach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, pracy socjalnej, socjologii czy filozofii. Dzięki przynależności uczelni do programu Erasmus, współpracuje ona z 20 uczelniami zagranicznymi, na których studenci mogą odbywać wymiany międzynarodowe. Absolwenci uczelni to najczęściej ludzie, którzy podejmują prace, w których ważna jest umiejętność współpracy i chęć pomocy z drugiemu człowiekowi.

JAK REKRUTOWAĆ SIĘ NA AKADEMIĘ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ?

Rekrutacja rozpoczyna się od założenia konta w uczelnianym systemie IRK. Kandydat wprowadza swoje dane oraz wyniki egzaminu maturalnego, wybiera kierunek (lub kierunki) i dokonuje opłaty. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, w której oprócz punktów z egzaminu dojrzałości, brane są pod uwagę inne osiągnięcia, uczelnia w wyznaczonym terminie, przyjmuje od przyszłych studentów dokumenty.

LEGITYMACJA STUDENCKA APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej zapewnia swoim studentom legitymację ELS, której ważność należy przedłużać co semestr. Dokument może być równocześnie kartą biblioteczną oraz nośnikiem biletu okresowego ZTM w Warszawie. Posiadacz Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, potwierdza, że jest studentem APS, a tym samym przysługują mu liczne ulgi i zniżki.

Akademia Pedagogiki Specjalnej APS – kup hologramy kolekcjonerskie els 31.03.2019 już teraz!