Akademia Sztuk Pięknych kup naklejki na legitymacje studencka 31.03.2019

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ASP W WARSZAWIE

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest najstarszą polską uczelnią artystyczną. Za pierwszą jej formę uznać można  powstały w 1816 Oddział Sztuk Pięknych należący do Uniwersytetu Warszawskiego. W 1844 roku została założona Szkoła Sztuk Pięknych, która wznowiła działalność w roku 1904 jako Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych. Współczesną nazwę nadano uczelni w 1932 roku. Siedzibą Akademii jest Pałac Czapskich, znajdujący się na warszawskim Śródmieściu, przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Niektóre z 9 wydziałów, na których kształci się prawie 1,5 tys. studentów, mieszczą się poza kampusem głównym.

STUDIA NA ASP W WARSZAWIE – DLA KOGO?

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest szkołą dla osób o zamiłowaniach artystycznych, które tworzą sztukę i chcą związać z nią swoją przyszłość. Jej wieloletnia tradycja, i fakt że w murach Akademii wyrosło wielu wybitnych artystów, potwierdzają prestiż uczelni i gwarantują młodym osobom rozwój ich talentów. Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy w różnych dziedzinach sztuki i kultury, od malarstwa, przez architekturę, aż do scenografii. W ramach Akademii działają koła studenckie, powstają projekty i wernisaże. Warszawska uczelnia daje studentom szansę na wyjazd z programem Erasmus.

JAK PRZEBIEGA REKRUTACJA NA ASP W WARSZAWIE?

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest zarejestrowanie się w systemie IRK i wypełnienie formularzu rekrutacyjnego. Następnie, kandydat powinien wybrać interesujący go kierunek, wydrukować załączone na stronie dokumenty i uzupełnione złożyć w wyznaczonym terminie.

Rekrutacja na poszczególne kierunki przebiega w odmienny sposób. Na większości z nich osoby ubiegające się o miejsce na akademii, zobowiązane są do przekazania razem z dokumentami teczki ze swoimi pracami. Na podstawie prac, komisja wybiera osoby, które przystępują do egzaminu praktycznego. Wyniki z egzaminu praktycznego, decydują natomiast o tym, kto przystąpi do kolejnego etapu, jakim jest autoprezentacja.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na poszczególnych wydziałach, dostępne są na stronie internetowej uczelni.

LEGITYMACJA STUDENCKA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

Studenci Akademii otrzymują Elektroniczną Legitymację Studencką, która potwierdza ich przynależność do uczelni. Legitymacja ELS daje prawo do ulg na przejazdy krajowe oraz przejazdy komunikacją miejską. Dodatkowo, na legitymacji student może zakodować bilet okresowy ZTM w Warszawie.

Akademia Sztuk Pięknych ASP – naklejki kolekcjonerskie na legitymcaje ELS 2019 r.