ASZWoj Warszawa naklejki na legitymacje 31.03.2019 już do nabycia

TO WARTO WIEDZIEĆ O AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

Choć Akademia Sztuki Wojennej (A SZWoj) została założona niedawno, bo w 2016 roku, jej tradycja jest znacznie dłuższa. Akademia kontynuuje cele i zadania takich placówek jak Wojskowa Szkoła Aplikacyjna, istniejąca w latach 1820-1831, Wyższa Szkoła Wojenna, która działała od 1919 do 1946 roku czy Akademia Obrony Narodowej z lat 1991-2016. Kampus uczelni znajduje się na warszawskim Rembertowie. Oprócz budynków uczelnianych, w jego skład wchodzą  domy studenckie, biblioteka, obiekty sportowe i strzelnica. W Akademii uczy się prawie 7,5 tys. osób.

KTO MOŻE ZOSTAĆ STUDENTEM AKADEMII?

Na studia w Akademii Sztuki Wojennej mogą aplikować absolwenci szkół średnich, ze zdanym egzaminem maturalnym. Proces rekrutacji zaczyna się od założenia przez kandydata konta w uczelnianym systemie rejestracji kandydatów. Osoba ta musi dokonać opłaty, a po zdobyciu miejsca na liście osób zakwalifikowanych, złożyć dokumenty, w wyznaczonym przez uczelnię terminie. Ukończenie szkoły, nie jest równoznaczne z otrzymaniem stopnia oficera.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ?

Studenci uczą się na 3 wydziałach: Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, Wydziale Zarządzania i Dowodzenia i Wydziale Wojskowym. Możliwe jest odbycie studiów I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych. Na wydziale wojskowym dostępne jest kształcenie w ramach systemu doskonalenia zawodowego oficerów SZ RP. Akademia oferuje też kształcenie cywilne w zakresie obronności. Uczelnia prowadzi badania naukowe, umożliwia studentom udział w konferencjach i w kołach naukowych. ASzWoj  współpracuje z innymi uczelniami w programie Erasmus oraz w Programie Mobilności Studentów MOST. Uczelnia stawia sobie za cel wspomaganie bezpieczeństwa militarnego Polski, Unii Europejskiej i NATO.

LEGITYMACJA STUDENCKA

Studenci Akademii otrzymują od uczelni Elektroniczną Legitymację Studencką, która ma za zadanie ich identyfikację. legitymację można także wykorzystać jako nośnik biletu okresowego do komunikacji miejskiej w Warszawie. Z racji posiadania legitymacji ELS, studentowi przysługują też liczne zniżki, np. na krajowe przejazdy. Opłata za legitymację wynosi 17 zł, a jej ważność należy przedłużać co pół roku.

Akademia Sztuki Wojennej ASZWoj – kup hologramy na legitymacje studenckie 31.03.2019 r.