Akademia Teatralna Warszawa kolekcjonerskie hologramy els edycja 31.03.2019

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O AKADEMII TEATRALNEJ

To największa i najstarsza w Polsce uczelnia teatralna. Akademia została założona w 1946 roku w Łodzi jako Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. Od 1955 roku, siedzibą uczelni jest Collegium Nobilium, które mieści się na warszawskim Śródmieściu, przy ulicy Miodowej. W tym samym roku, szkoła stała się akademią i zyskała patrona. Zgodnie z tradycją, stanowisko rektora uczelni piastują wybitni polscy aktorzy, reżyserzy lub inne postaci związane z teatrem. Obecnie, rektorem uczelni jest aktor Wojciech Malajkat.

DLA KOGO STUDIA NA AKADEMII TEATRALNEJ W WARSZAWIE?

Szkoła kształci głównie aktorów i reżyserów. Do absolwentów uczelni należą między innymi Jan Englert, Małgorzata Kożuchowska i Stanisława Celińska. Akademia kształci na 5 wydziałach, w tym jeden z nich – Wydział Sztuki Lalkarskiej mieści się w Białymstoku.

Akademia teatralna w Warszawie jest organizatorem festiwali, Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITselF i Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich.

Uczelnia współpracuje ze szkołami zagranicznymi w ramach programu Erasmus, który umożliwia studentom uczestniczenie w wymianach międzynarodowych.

JAK ZOSTAĆ STUDENTEM AKADEMII?

Rejestracja na studia odbywa się poprzez system IRK. Przebieg rekrutacji jest inny dla każdego kierunku.Uczelnia przeprowadza egzamin wstępny, który obejmuje przeważnie eliminacje, konkurs, egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny. Warunkiem, dopuszczającym do egzaminu wstępnego, jest zdanie egzaminu maturalnego. Pod uwagę brane są także szczególne osiągnięcia, np. sukcesy w olimpiadach. Kandydat, który został zakwalifikowany, jest zobowiązany do złożenia wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez uczelnię.

LEGITYMACJA STUDENCKA AKADEMII TEATRALNEJ

Studenci Akademii Teatralnej są posiadaczami legitymacji studenckiej ELS, która uprawnia do zniżek na bilety autobusowe i kolejowe,a także na bilety wstępu w wybranych placówkach na terenie Warszawy. Ważność Elektronicznej Legitymacji Studenckiej należy przedłużać co semestr. Legitymację można też wykorzystać jako nośnik biletu długookresowego ZTM w Warszawie.

Akademia teatralna Warszawa – hologramy els na legitymację studencką 31.03.2019 już dostępne!