AWF Warszawa naklejki ELS dla kolekcjonerów nowa data 31.03.2019

PODSTAWOWE INFORMACJE O AWF W WARSZAWIE

AWF w Warszawie została założona w 1929 roku z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego pod nazwą Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, która została zmieniona na współczesną w 1938 roku. Warszawska Akademia Wychowania Fizycznego mieści się na stołecznych Bielanach przy ulicy Marymonckiej. Kampus, na którym oprócz budynków uczelnianych znajdują się zamknięte i otwarte obiekty sportowe, obejmuje teren prawie 60 hektarów i jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego. Uczelnia prowadzi dodatkowo filię w Białej Podlaskiej.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA AWF W WARSZAWIE?

Na Akademii uczy się obecnie ponad 4,5 tys. osób, a zatrudnienie znajduje tam prawie 370 nauczycieli akademickich. Kształcenie AWF odbywa się na 5 wydziałach obejmujących 9 kierunków. Poza zajęciami studenci spotykają się na zebraniach uczelnianych kół naukowych, a także biorą udział w licznych zawodach sportowych. Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi w ramach programu Erasmus, studenci mogą starać się o wymianę, a także udział w praktykach, wykładach lub szkoleniach w innych krajach europejskich. W ramach programu MOSTawf, uczelnia umożliwia studentom wyjazd i studiowanie na innej polskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Studenci warszawskiej akademii mogą zamieszkać w znajdujących się w pobliżu uczelni domach studenckich.

JAK PRZEBIEGA REKRUTACJA NA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO?

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się przez SER –  System Elektronicznej Rekrutacji. Osoba chcąca studiować na AWF, powinna założyć konto w systemie, wprowadzić do niego dane i dokonać opłaty. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, rozpoczyna się przyjmowanie dokumentów. W przypadku niektórych kierunków, kandydat składa dodatkowo, w wyznaczonym terminie, zaświadczenie o osiągnięciach sportowych. Kierunki takie jak wychowanie fizyczne, fizjoterapia, sport, turystyka i rekreacja przeprowadzają egzamin ze sprawności fizycznej.

LEGITYMACJA STUDENCKA AWF W WARSZAWIE

Osoby które pomyślnie przeszły proces rekrutacji, otrzymują od uczelni legitymację ELS, czyli Elektroniczną Legitymację Studencką. Dokument potwierdza prawo studenta do korzystania z ulg na przejazdy polskimi liniami autobusowymi i kolejowymi oraz transportem miejskim w Warszawie. Bilet ZTM może być zakodowany na legitymacji ELS.

Akademia Wychowania Fizycznego AWF Warszawa –  naklejki kolekcjonerskie na legitymacje 31.03.2019 już są!