ChAT naklejki oryginalne ELS 31-03-2019

W SKRÓCIE O AKADEMII

Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest uczelnią publiczną, która powstała w 1954 roku, by kontynuować działania Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Do 2018 roku siedzibą szkoły był gmach Centrum Luterańskiego znajdujący się na warszawskim Śródmieściu. Nowa siedziba Akademii zlokalizowana jest na  warszawskich Bielanach.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE?

Uczelnia jest otwarta dla osób reprezentujących odmienne wyznania i kultury. Kształci się na niej kilkaset studentów i wykłada około 100 nauczycieli akademickich. Szkoła prowadzi 2 wydziały: Wydział Teologiczny, na którym podjąć można studia teologiczne (teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka) i działający od 2012 roku Wydział Pedagogiczny, na którym oprócz Pedagogiki, można studiować kierunek Praca Socjalna. Akademia kształci duchownych, teologów, a także osoby, które mogą znaleźć zatrudnienie w oświacie i administracji. Wydział Teologiczny to jedyna ekumeniczna jednostka akademicka w Polsce, pracują na niej duchowni innych wyznań. Wykładowcami są m.in. arcybiskupi, biskupi i księżą z tytułami profesorów.

Szkoła posiada własne wydawnictwo naukowe i zajmuje się prowadzeniem projektów o tematyce społecznej. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kołach naukowych oraz podjęcia praktyk zawodowych, prowadzonych przez wykładowców uczelni. Akademia współpracuje z wydziałami teologicznymi uczelni europejskich i umożliwia studentom wymianę międzynarodową z programem Erasmus.

REKRUTACJA NA STUDIA W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu internetowego IRK. Po zarejestrowaniu się w IRK, uzupełnieniu danych i uiszczeniu opłaty, kandydat jest zobowiązany do oczekiwania na wyniki rekrutacji. Terminy ogłoszenia list, różnią się w zależności od kierunku. Jeśli kandydat otrzyma informację o zakwalifikowaniu, składa dokumenty osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej lub drogą listowną.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

ChAT wydaje swoim studentom legitymację ELS, za której koszt wynosi 17 zł. Legitymacja traci ważność po każdym semestrze, a w celu jej przedłużenia, należy udać się do Dziekanatu. ELS to nie tylko legitymacja, gdyż studenci mogą nią zastąpić kartę miejską ZTM w Warszawie. Osobie posiadającej legitymację, przysługują wszystkie ulgi studenckie.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna ChAT – już do nabycia oryginalne hologramy els na legitymację 31-03-2019 r.