Collegium Civitas Warszawa hologramy oryginalne els

COLLEGIUM CIVITAS – CO TO ZA UCZELNIA?

Collegium Civitas jest uczelnią niepubliczną, założoną w 1997 roku, z inicjatywy naukowców z Polskiej Akademii Nauk. Obecnie, uczelnia mieści się w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, który jest już czwartą jej siedzibą. szkoła kształci głównie w zakresie nauk humanistycznych. Wśród wykładowców Collegium Civitas byli i są obecni znani pisarze, filozofowie czy dziennikarze.

STUDIA W COLLEGIUM CIVITAS

Uczelnia kształci około 1,7 tys. studentów na 4 kierunkach: Stosunki Międzynarodowe, Socjologia, Dziennikarstwo i Nowe Media i Zarządzanie. Studenci mogą wybrać studia w języku angielskim lub dwujęzyczne. Edukacja Collegium Civitas ukierunkowana jest na potrzeby współczesnego rynku pracy. W tym celu uczelnia prowadzi badania, organizuje szkolenia, warsztaty, prowadzone przez cenione osoby z branży. Studenci Collegium zrzeszają się też w różnych organizacjach, m.in. kołach studenckich, uczelnianym teatrze, chórze czy radiu. Co roku, dzięki współpracy z programem Erasmus, organizowane są wymiany międzynarodowe z zagranicznymi uczelniami.

JAK PRZEBIEGA REKRUTACJA NA COLLEGIUM CIVITAS?

Proces rekrutacji na Collegium Civitas zaczyna się od rejestracji kandydata w internetowym serwisie rekrutacyjnym i wypełnienia przez niego formularza. Kolejne kroki to wybór kierunku, dokonanie opłaty rekrutacyjnej oraz skomplementowanie dokumentów. Dokumenty te, należy złożyć na uczelni w wyznaczonym terminie. Po otrzymaniu informacji o kwalifikacji, osoba podpisuje z uczelnią umowę i uiszcza opłatę za studia. Przyszły student ma możliwość uczestniczenia, w organizowanych przez uczelnię na początku października, dniach adaptacyjnych. Dają one szansę na poznanie uczelni, integrację z innymi studentami, a także na zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem.

JAKĄ LEGITYMACJĘ POSIADAJĄ STUDENCI COLLEGIUM CIVITAS?

Studenci Collegium Civitas należą do posiadaczy legitymacji ELS. Są to legitymacje umożliwiające kodowanie biletów do komunikacji miejskiej w Warszawie. Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką wynosi 17 złotych, a jej ważność przedłuża się po każdym semestrze. Za okazaniem legitymacji studenckiej studentowi przysługują liczne zniżki m.in. na bilety autobusowe, kolejowe, bilety wstępu.

Collegium Civitas Warszawa – nowe hologramy kolekcjonerskie els już dostępne!