Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie hologramy 31-03-2019 już dostępne

PODSTAWOWE INFORMACJE O EWSPA

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji powstała w 1997 roku z inicjatywy oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich i Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest zatem najstarszą w Polsce prywatną uczelnią prawniczą. Kampus główny uczelni mieści się na warszawskiej dzielnicy Praga Północ. Oprócz wydziału w Warszawie, Szkoła posiada 2 Wydziały Zamiejscowe – w Londynie i w Brukseli. Łącznie, na wszystkich Wydziałach uczy się około 9 tys. studentów.

ZALETY STUDIOWANIA W EWSPA

Według raportu ELA, absolwenci EWSPA, to najlepiej zarabiający prawnicy. Co sprawia, że studenci wychodzący z murów EWSPA są tak chętnie zatrudniani na prestiżowych stanowiskach?

Uczelnia kształci na 3 kierunkach: Prawo – studia jednolite magisterskie, pięcioletnie, Administracja i Zarządzanie – studia I stopnia licencjackie, trzyletnie.
Studenci podejmują Indywidualny Tok Studiów, dzięki któremu mogą szybciej ukończyć studia. Tytuł licencjata uzyskać mogą, nawet w ciągu 2 lat, a tytuł magistra nauk prawnych w ciągu 3,5 roku.
Studia są niestacjonarne, co umożliwia jednoczesny rozwój zawodowy.
Szkoła ma w ofercie distance-learning, czyli kształcenie na odległość, przez platformę e-learningową.
Studenci prawa mają możliwość wstąpienia do Zrzeszenia Prawników Polskich, do którego należą przedstawiciele zawodów prawniczych.
Oprócz nauczycieli akademickich, zajęcia na uczelni prowadzone są przez sędziów, adwokatów czy prokuratorów.
W ramach zajęć organizowane są wyjścia na rozprawy sądowe czy przesłuchania prokuratorskie.
Uczelnia oferuje Studia Podyplomowe, kursy i szkolenia.
Szkoła prowadzi badania wspólnie z Polską Akademią Nauk, studenci prowadzą natomiast ,,Klinikę prawa’’.

REKRUTACJA W EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE PRAWA I ADMINISTRACJI

Proces rekrutacji rozpoczyna się od wypełnienia przez kandydata formularza zgłoszeniowego. Następnie, kandydat wypełnia podanie i razem z dokumentami przesyła go do Działu Rekrutacji EWSPA lub zakłada konto w Elektronicznym systemie rekrutacji  i postępuje zgodnie ze wskazówkami. W wyznaczonym przez uczelnię terminie, dostarcza dokumenty osobiście lub przesyła je pocztą i wnosi opłatę rekrutacyjna wysokości 85 zł.

ELS EWSPA

Od drugiego semestru roku akademickiego 2014/2015, studenci warszawskiej uczelni korzystają z Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Koszt legitymacji ELS to 17 zł, a jej zalety to m.in. możliwość zastąpienia nią karty płatniczej, lub karty miejskiej na której kodowane są bilety okresowe. Okazanie legitymacji studenckiej, uprawnia też do ulg na bilety lub zniżek w niektórych restauracjach, barach i klubach.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji EWSPA – kup nowe hologramy na legitymacje studenckie els 31-03-2019 r.