LSW Warszawa oryginalne naklejki els na legitymacje 31-03-2019

W SKRÓCIE O LINGWISTYCZNEJ SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE

Wyższa Szkoła Lingwistyczna rozpoczęła swoją działalność w roku akademickim 1999/2000. Obecnie, jest jedną z nielicznych prywatnych szkół lingwistycznych w kraju. Uczelnia mieści się na warszawskiej Ochocie w budynku Reduta Business Center, dzięki czemu, studenci mogą szybko dojechać do centrum Warszawy.

KSZTAŁCENIE W LINGWISTYCZNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

Uczelnia kształci na kierunkach filologicznych. Od 18 lat działają tam filologie: angielska, niemiecka i rosyjska. Studia językowe o profilu praktycznym, licencjackie i magisterskie, ukończyć można  w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Student filologii ma do wyboru specjalizacje: nauczycielską, tłumaczeniową, nauczycielsko-tłumaczeniową oraz komunikację w biznesie międzynarodowym i administracji. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Lingwistycznej oferują głównie specjalistyczne kształcenie językowe, m.in dla prawników lub zawodów medycznych. Celem, jaki stawia sobie Szkoła, jest kształcenie tłumaczy i nauczycieli językowych, którzy bez problemu odnajdą się na współczesnym rynku pracy. Aby temu sprostać, wśród nauczycieli akademickich uczelni są tłumacze, filolodzy i językoznawcy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ STUDENTEM?

Wymagane jest posiadanie przynajmniej średniego wykształcenia. Zapisy na studia odbywają się za pośrednictwem strony internetowej uczelni. Pierwszym krokiem jest założenie konta kandydata czyli wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Następnie, po otrzymaniu wiadomości zwrotnej, należy zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu, wypełnić kwestionariusz i wybrać kierunek studiów. Ostatnim etapem jest złożenie na uczelni kompletu dokumentów, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Szkoły. Wtedy następuje podpisanie umowy między przyszłym studentem a uczelnią i wydanie legitymacji studenckiej.

JAKĄ LEGITYMACJĘ POSIADAJĄ STUDENCI LINGWISTYCZNEJ SZKOŁY WYŻSZEJ?

Uczelnia wydaje swoim studentom obecnie najpowszechniejszą i dającą najwięcej korzyści Elektroniczną Legitymację Studencką. ELS poświadcza status studenta i uprawnia do korzystania z ulg studenckich. Dodatkowo, można zakodować na niej bilet okresowy do komunikacji miejskiej w Warszawie i w innych miastach.

Lingwistyczna Szkoła Wyższa – juz dostępne hologramy els 31-03-2019 r.