W SKRÓCIE O MAZOWIECKIEJ UCZELNI MEDYCZNEJ

Mazowiecka Uczelnia Medyczna to jedna z warszawskich uczelni niepublicznych, która powstała w 2004 roku. Wcześniej, znana była pod nazwą Wyższa Szkoła Medyczna. Siedziba uczelni mieści się na warszawskim Żoliborzu.

STUDIA W MAZOWIECKIEJ UCZELNI MEDYCZNEJ

Mazowiecka Uczelnia Medyczna kształci na 2 kierunkach. Fizjoterapia dostępna jest jako studia dwustopniowe, dające tytuł licencjata i magistra lub jako jednolite magisterskie. Drugim kierunkiem jest pielęgniarstwo, studia licencjackie. Szkoła oferuje studentom różne formy zajęć, tak by nauczanie teorii, było połączone z praktyką. Na obu kierunkach, w czasie studiów, studenci odbywają praktyki zawodowe w szpitalach, centrach medycznych lub innych placówkach na terenie Warszawy. Uczelnia posiada dobrze wyposażone pracownie fizjoterapeutyczne. Absolwenci fizjoterapii i pielęgniarstwa znajdują wykształcenie w placówkach służby zdrowia i w placówkach oświatowych.

STUDENCI MAZOWIECKIEJ UCZELNI MEDYCZNEJ

Studenci Fizjoterapii mają na swoim koncie liczne sukcesy sportowe w takich dyscyplinach jak  tenis stołowy czy sporty walki. Mazowiecka Uczelnia Medyczna jest często reprezentowana na wydarzeniach sportowych w Warszawie, m.in. na Warszawskim Półmaratonie, w którym część studentów biegnie, a spora grupa przyszłych fizjoterapeutów, pomaga zawodnikom przygotować się do biegu. Na uczelni działa też Koło Naukowe Fizjoterapeutów LUDENDO DISCIMUS.

CO ZROBIĆ, BY DOSTAĆ SIĘ NA STUDIA?

W rekrutacji brane są pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz to, czy kandydat dostarczył komplet wymaganych przez Uczelnię dokumentów. Wśród nich, oprócz świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły średniej, kserokopii dowodu osobistego, fotografii, dowodu dokonania opłaty rekrutacyjnej (wysokości 50 zł) i opłaty wpisowego, znajduje się też orzeczenie lekarskie. Szczegółowe informacje o dokumentach dostępne są na stronie internetowej uczelni. Osoba, która pomyślnie przejdzie proces rekrutacji, podpisuje z uczelnią umowę i otrzymuje od niej dokument potwierdzający status studenta – legitymację studencką.

Mazowiecka Uczelnia Medyczna MUM – kup oryginalne naklejki kolekcjonerskie z nową datą 31.03.2019!