WArszawa Politechnika Warszawska naklejki na legitymacje 31.03.2019

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ?

Politechnika Warszawska PW to najstarsza, a zarazem największa uczelnia techniczna zarówno w Warszawie jak i w całej Polsce. Została założona w 1915 roku, choć jej początki sięgają znacznie wcześniejszych czasów. W XIX wieku powstała bowiem Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. W skład uczelni wchodzi 19 wydziałów, na których studiować można 47 kierunków technicznych. Teren Politechniki Warszawskiej obejmuje kampus główny na Śródmieściu, w pobliżu Placu Politechniki oraz Kampus na Mokotowie, obejmujący budynki przy ulicach Narbutta i Wołoskiej. Warszawska uczelnia ma także filię w Płocku.

CO WYRÓŻNIA POLITECHNIKĘ WARSZAWSKĄ?

To nie przypadek że Politechnika Warszawska jako uczelnia techniczna, stale prowadzi w “Rankingu Szkół Wyższych”. Kształcenie odbywa się tam na najwyższym poziomie. Po ukończeniu studiów, studenci posiadają fachową wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie, co pomaga im w znalezieniu pracy. Warszawska uczelnia, od początku swojego istnienia prowadzi wiele badań naukowych, w które angażują się studenci.

Uczelnia dba również o studentów, zapewniając im dobrze zlokalizowane domy studenckie, dostęp do bogatego księgozbioru Biblioteki Politechniki Warszawskiej, a także oferując im udział w kołach naukowych, organizując warsztaty, wydarzenia kulturalne czy wyjścia do teatrów. Dzięki współpracy z uczelniami z zagranicy Politechnika organizuje wymiany studenckie w ramach programu Erasmus.

CO NALEŻY ZROBIĆ, BY ZOSTAĆ STUDENTEM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ?

Rekrutacja na Politechnikę Warszawską obejmuje kilka prostych kroków. Pierwszy z nich to założenie konta na stronie internetowej i wybór kierunku (lub maksymalnie 5 kierunków). Następnie należy uiścić opłatę i uzupełnić wyniki egzaminu maturalnego. Osoby które zostaną zakwalifikowane, w wyznaczonym terminie składają dokumenty oraz orzeczenie lekarskie. Ostatni etap to złożenie ślubowania studenckiego.

LEGITYMACJA DLA STUDENTA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Osoby zakwalifikowane na studia, otrzymują elektroniczną legitymację studencką. Posiadanie ELS to możliwość otrzymania zniżek na przejazdy PKS, PKP, a także komunikacji miejskiej w Warszawie. Legitymacja studencka ELS pełni też funkcję karty bibliotecznej.

Politechnika Warszawska PW  – już dostępne hologramy na legitymacje 31-03-2019 r.