PJATK naklejki els na legitymacje oryginalne 31-03-2019

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH?

Jest to uczelnia techniczna, która powstała w 1994 roku z inicjatywy Fundacji Rozwoju Technik Komputerowych, jako Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. W 2014 roku uzyskała status Akademii. Oprócz siedziby głównej uczelni, która mieści się w Warszawie przy ulicy Koszykowej, szkoła posiada 2 wydziały zamiejscowe – w Gdańsku i w Bytomiu. Cała uczelnia obejmuje 8 wydziałów, 5 z nich funkcjonuje w Warszawie. Część kierunków można studiować w języku angielskim.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA PJATK?

Osoba, która chce rozpocząć studia na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych rejestruje się na portalu rekrutacyjnym uczelni. Tam, uzupełnia dane, wyniki egzaminu dojrzałości i wybiera kierunek. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia, osoba ta, w wyznaczonym terminie, składa na uczelni dokumenty. Akademia przygotowuje decyzję o przyjęciu na studia i legitymację dla studenta. Uczelnia kilka razy do roku organizuje dla kandydatów Dni Otwarte. Podczas Dni można nie tylko zdobyć informacje o rekrutacji i samych studiach, ale także zwiedzać uczelnię czy porozmawiać ze studentami.

STUDENCI POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Akademia kształci ludzi, którzy są zafascynowani nowymi technologiami i chcą związać z tą dziedziną swoją karierę zawodową. Warszawska uczelnia dostosowuje program nauczania do wymagań pracodawców i umożliwia współpracę z nimi w czasie trwania studiów. Każdy student ma dostęp do nowoczesnych pracowni i laboratoriów, a także możliwość nauki języka japońskiego. Studenci PJATK zrzeszają się w kołach naukowych, w których zgłębiają wiedzę głównie z zakresu informatyki. Mogą też zostać członkami uczelnianego chóru amatorskiego ,,Con Passione’’.

CZYM JEST LEGITYMACJA STUDENCKA ELS?

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych wydaje swoim studentom Elektroniczną Legitymację Studencką, której ważność należy przedłużać po każdym semestrze. Może ona być używana jako nośnik biletu okresowego warszawskiej komunikacji miejskiej. Warto wiedzieć też, że studentom posiadającym legitymację ELS przysługują zniżki na przejazdy PKS i PKP oraz na wejście do niektórych miejsc (wyznaczonych przez uczelnię).

Hologramy els na legitymacje 31.03.2019 już dostępne – PJATK Warszawa