PWSBiA oryginalne hologramy 31-03-2019

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SZKOLE

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest najstarszą w całej Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej uczelnią niepubliczną. Została założona w 1991 roku przez doktora Nauk Prawnych i jej obecnego rektora,Tadeusza Koźluka, jako Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji. Współczesna nazwa funkcjonuje od 2013 roku. Kampus Szkoły, czyli miasteczko akademickie, znajduje się na warszawskim Mokotowie.

JAKIE KIERUNKI STUDIÓW OFERUJE UCZELNIA?

PWSBiA prowadzi obecnie 3 kierunki studiów I stopnia licencjackich, są to Administracja, Dietetyka i Kosmetologia oraz studia I stopnia inżynierskie na kierunku Informatyka. Wszystkie kierunki dostępne są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Na uczelni można też zdobyć wykształcenie podyplomowe, do wyboru jest kilkanaście kierunków lub skorzystać z kursów doszkalających.

CELE I DZIAŁANIA UCZELNI

Nadrzędnym celem Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest kształcenie studentów w taki sposób, by po ukończeniu studiów posiadali oni wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w ich zawodzie. Aby ten cel zrealizować, uczelnia zapewnia studentom dobrze wyposażone sale wykładowe, bibliotekę z dostępem do internetu i inne pomoce dydaktyczne. Ważnym obszarem działania uczelni są prowadzone od początku jej istnienia badania naukowe, dotyczące głównie takich dziedzin jak gospodarka, nauki techniczne, politologia czy socjologia. Szkoła, wysoce ceni też sobie możliwość współpracy z uczelniami z zagranicy.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?

Podstawowym warunkiem, który należy spełnić aby móc starać się o miejsce na uczelni jest otrzymanie świadectwa dojrzałości. Kandydat musi złożyć na uczelni wszystkie wymagane dokumenty, wnieść opłatę rekrutacyjną wysokości 200 zł. Kiedy otrzyma informację o zakwalifikowaniu się na studia, by stać się studentem i dostać legitymację studencką, powinien jeszcze podpisać umowę z uczelnią i złożyć ślubowanie w dniu rozpoczęcia roku akademickiego.

PWSBiA – kup najnowsze hologramy kolekcjonerskie els 31.03.2019 do swojej kolekcji!