SAN Warszawa nalepki kolekcjonerskie 31-03-2019 już dostepne

CO WARTO WIEDZIEĆ O SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE?

SAN jest uczelnią niepubliczną, która powstała w 1994 roku pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. W Społeczną Akademię Nauk przekształciła się w 2011 roku, po uzyskaniu prawa do nadawania tytułu doktora. Kształcenie Akademii obejmuje szeroki zakres dziedzin. Są to m.in. nauki humanistyczne, społeczne i prawnicze, ekonomia, informatyka.Uczelnia prowadzi 11 wydziałów zamiejscowych w różnych miastach Polski. Główna siedziba uczelni mieści się na warszawskiej Woli, przy stacji metra Rondo Daszyńskiego. Na tej samej dzielnicy, znajduje się też uczelniany akademik.

JAK KSZTAŁCI SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK?

SAN oferuje studia I i II stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe, a także prestiżowy MBA. Wykształcenie na Akademii można zdobywać zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Edukacja SAN nastawiona jest na studentom w zdobyciu wiedzy i umiejętności wymaganych na rynku pracy. W tym celu, SAN prowadzi badania naukowe dotyczące głównie ekonomii i nauk społecznych. Program Erasmus, do którego włączyła się uczelnia, każdego roku umożliwia studentom wyjazdy, dzięki którym, mają oni szansę zobaczyć jak wygląda edukacja i życie codzienne w innych państwach. Zalety szkoły, czynią ją jedną z najchętniej wybieranych uczelni niepublicznych. W całej Polsce, w SAN uczy się 18 tys. studentów.

JAK DOSTAĆ SIĘ NA SAN?

W Społecznej Akademii Nauk, o przyjęciu na studia, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie polega na dostarczeniu uczelni kompletu dokumentów, czyli wypełnionego formularzu, który znajduje się w serwisie rekrutacyjnym uczelni, kopii świadectwa maturalnego, dowodów uiszczenia opłat, kopii dowodu osobistego i fotografii.

Szczegółowe informacje o rejestracji, zamieszczone są na stronie internetowej uczelni.

LEGITYMACJA STUDENCKA SAN

Społeczna Akademia Nauk to jedna z warszawskich uczelni wydających swoim studentom Elektroniczną Legitymację Studencką. ELS potwierdza tożsamość studenta i daje mu prawo do korzystania z ulg studenckich. Każdy student musi opłacić legitymację (koszt to 17 zł) i przedłużać jej ważność, po zakończeniu semestru.

SAN Społeczna Akademia Nauk – kup nowy kolekcjonerski hologram els z datą 31-03-2019 r.