SWPS oryginalne hologramy 31-03-2019

TO WARTO WIEDZIEĆ O SWPS W WARSZAWIE?

Uczelnia jest pierwszym w Polsce prywatnym uniwersytetem – została założona w 1996 roku z inicjatywy profesorów Instytutu Psychologii PAN. Natomiast w 2015 roku Szkoła Główna Psychologii Społecznej otrzymała status uniwersytetu i zmieniła nazwę na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Oprócz kampusu głównego, znajdującego się na warszawskiej Pradze, przy ulicy Chodakowskiej, uniwersytet posiada 4 wydziały zamiejscowe we Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Łącznie na wszystkich kampusach, kształci się ponad 16 tys. studentów. Uniwersytet SWPS to najchętniej wybierana uczelnia niepubliczna w kraju.

MISJA UCZELNI

Wszystkie oddziały Uniwersytetu SWPS prowadzą 37 kierunków humanistycznych i społecznych studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych na 8 wydziałach. W Warszawie funkcjonują 3 wydziały: Wydział Psychologii, Wydział Prawa oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. Uczelnia stawia sobie za cel kształcenie na najwyższym poziomie oraz angażowanie swoich studentów w projekty badawcze, których rocznie przeprowadza prawie 300.  Uniwersytet prowadzi wiele badań naukowych w dziedzinach psychologii, prawa i socjologii. Dzięki elastycznemu modelowi studiów, studenci mają szansę jednocześnie rozwijać się zawodowo. Dodatkowo, w ramach uczelni działają liczne koła naukowe, organizacje studenckie oraz chór uniwersytecki. Uniwersytet współpracuje z ponad 160 uczelniami zagranicznymi. Dzięki temu, studenci mają możliwość wzięcia udziału w wymianie międzynarodowej.

JAK DOSTAĆ SIĘ NA SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY?

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu internetowego. Kandydat rejestruje się, uzupełnia dane oraz wyniki egzaminu dojrzałości i czeka na ogłoszenie wyników rekrutacji. Po zakwalifikowaniu i złożeniu dokumentów osoba otrzymuje status studenta, który potwierdza dokument – legitymacja ELS. Wiele informacji na temat rekrutacji zdobyć można podczas Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS, organizowanych przez uczelnię zazwyczaj w kwietniu.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA UNIWERSYTETU SWPS

Studenci Uniwersytetu Humanistycznospołecznego posiadają legitymację studencką ELS. Uprawnia ona do zakupu biletów ulgowych na przejazdy polskimi liniami autobusowymi i kolejowymi oraz na przejazd komunikacją miejską w Warszawie.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – hologramy kolekcjonerskie 31-03-2019 już do nabycia.