SGGW naklejki na legitymację - nowa edycja

CO WARTO WIEDZIEĆ O SZKOLE GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE?

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego SGGW w Warszawie to najstarszy uniwersytet przyrodniczy w Polsce. Został założony w 1816 roku, jako Instytut Agronomiczny w ówczesnej podwarszawskiej wsi Marymont. Obecnie, budynki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zlokalizowane są w północnej części warszawskiego Ursynowa. Teren całego kampusu to ponad 70 hektarów, na których oprócz budynków wydziałowych i administracyjnych, mieszczą się obiekty sportowe, biblioteka, domy studenckie oraz inne usługi z których mogą korzystać studenci. Szkoła kształci studentów na 13 wydziałach, na których prowadzonych jest 38 kierunków przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, a od niedawna także społecznych.

ZALETY SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to uczelnia z wieloletnią tradycją. Jest ona najlepszą spośród szkół rolniczych w Polsce, jednym z najlepszych uniwersytetów przyrodniczych, a także znajduje się w czołówce uczelni warszawskich i krajowych. Szkołę wyróżnia szeroki zakres prowadzonych badań. Obejmują one dziedziny takie jak rolnictwo, nowoczesne technologie, ekonomia, socjologia. Studenci mają możliwość uczestniczenia w konferencjach, projektach badawczych i dydaktycznych. W ramach współpracy zagranicznej, warszawska uczelnia prowadzi badania wspólnie z ponad 275 uczelniami z 50 krajów świata, a także umożliwia studentom wyjazdy zagraniczne z programem Erasmus.Uczelnia jest też zaangażowana w program MostAR organizujący wymiany międzyuczelniane na terenie kraju.

REKRUTACJA NA SGGW

Osoba ubiegająca się miejsce na uczelni, w pierwszej kolejności powinna założyć konto w Systemie Obsługi Kandydatów i uzupełnić dane. Po zrobieniu tego, należy wybrać kierunek, wprowadzić wyniki egzaminu maturalnego oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej.  Kandydat, który otrzyma informację o zakwalifikowaniu, składa dokumenty w terminie wyznaczonym przez uczelnię. Następnie otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia i legitymację dla studenta.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA SGGW W WARSZAWIE

Studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego posiadają legitymację ELS, która potwierdza status studenta. Ważność legitymacji, która jest jednocześnie kartą biblioteczną,  kartą dostępu do sal komputerowych SGGW i może także służyć jako Warszawska Karta Miejska, należy przedłużać po każdym semestrze. Osobom posiadającym ELS SGGW przysługuje prawo do ulg na przejazdy autobusowe i kolejowe.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego SGGW Warszawa –  naklejki kolekcjonerskie edycja 31-03-2019