SGSP Warszawa nalepki na legitymacje els nowe 31-03-2019

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest warszawską uczelnią techniczną o statusie akademii. Jest to uczelnia publiczna, będącą także jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. W 1982 roku, zastąpiła ona Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą. Budynki uczelni mieszczą się na warszawskim Żoliborzu.

KTO UCZY SIĘ W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ I JAK WYGLĄDA ŻYCIE UCZELNI?

W ramach uczelni funkcjonują 2 wydziały: Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, na których w sumie studiuje około 2 tys. osób. Są to przyszli strażacy, funkcjonariusze innych służb lub osoby cywilne, pracujące w zawodach związanych z obronnością. Na uczelni działają liczne koła naukowe organizacje studenckie czy sekcje sportowe. Studenci mogą zamieszkać w domu studenckim.

Oprócz kształcenia, celem SGSP są działania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony ludności. Jako jednostka PSP, szkoła jest zobowiązana do uczestniczenia w akcjach ratowniczych.

NABÓR DO SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

Warunkiem przyjęcia na uczelnię jest posiadanie przez kandydata wykształcenia co najmniej średniego, w tym pozytywnych wyników egzaminu maturalnego. Przebieg i terminy rekrutacji różnią się w zależności od wydziału i kierunku, a także od tego czy są to studia cywilne. Rekrutacja na studia dla strażaków obejmuje egzamin sprawnościowy i przeszkolenie na poligonie. Wymagane jest także przejście badań psychofizycznych. Szczegółowe informacje, dostępne są na stronie internetowej szkoły.

LEGITYMACJA STUDENCKA SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej to kolejna uczelnia, która korzysta z Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Po dokonaniu opłaty wysokości 17 zł, studenci otrzymują ją wraz z rozpoczęciem studiów. Posiadanie takiej karty niesie wiele korzyści. Studenci po jej okazaniu otrzymują zniżki, w wyznaczonych przez uczelnie miejscach i mogą zastąpić Kartę Miejską ZTM w Warszawie.

Hologramy na legitymacje studencka 31.03.2019 – SGSP w Warszawie.