Uczelnia Techniczno-Handlowa naklejki na legitymacje els 31.03.2019

W SKRÓCIE O UCZELNI TECHNICZNO-HANDLOWEJ

Uczelnia Techniczno-Handlowa jest niepubliczną szkołą wyższą. Szkoła została założona w 1992 roku przez swoją obecną patronkę – Helenę Chodkowską, jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. W latach 2004-2014, funkcjonowała jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Kampus główny, zlokalizowany jest w warszawskiej dzielnicy Praga Północ. Uczelnia ma też wydział zamiejscowy, który mieści się w Płońsku.

JAK KSZTAŁCI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA?

Kształcenie UTH obejmuje głównie studia techniczne, ekonomiczne i menedżerskie. Prowadzone są one na 2 wydziałach w Warszawie – Wydziale Zarządzania i Logistyki i Wydziale Inżynieryjnym oraz na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku. Edukacja Uczelni jest ukierunkowana na sytuację rynkową, tak, by jej absolwenci z łatwością zdobywali zatrudnienie. Umowy podpisane z wieloma firmami, umożliwiają studentom podjęcie praktyk lub stażu, już w czasie studiów, a współpraca w ramach programu Erasmus, daje szansę na studiowanie przez semestr lub rok poza granicami kraju. Uczelnia angażuje studentów w badania laboratoryjne i oferuje im szeroki wybór zajęć sportowych. Szkoła odznacza się też dużym poziomem przystosowania do kształcenia osób niepełnosprawnych.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA NA UCZELNI TECHNICZNO-HANDLOWEJ?

Aby zostać studentem Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie, należy zarejestrować się do internetowego serwisu rekrutacyjnego. W serwisie dostępny jest formularz, który po wypełnieniu, składa się wraz z innymi wymaganymi dokumentami w siedzibie Uczelni. Więcej informacji, można zdobyć w uczelnianych Biurach Rekrutacji.

JAK ZDOBYĆ ELS?

Elektroniczną Legitymację Studencką, otrzymuje każdy, kto zakwalifikował się na studia i dokonał opłaty wysokości 17 złotych. Legitymacja potwierdza, iż jej właściciel jest studentem UTH i daje prawo do ulg studenckich. Dodatkowo, legitymacja ELS może pełnić funkcję nośnika biletu okresowego do przejazdów  komunikacją miejską w Warszawie.

Nowe naklejki kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 – Uczelnia Techniczno-Handlowa Warszawa.