UKSW Warszawa naklejki ELS już do nabycia 31.03.2019

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstał w 1954 roku jako Akademia Teologii Katolickiej. Na uczelni obecnie uczy się ponad 11 tys. studentów studiów magisterskich i doktoranckich. Kształcenie obejmuje 38 kierunków humanistycznych i ścisłych na 11 wydziałach. Budynki uniwersytetu zlokalizowane są na warszawskich Bielanach i obejmują 2 kampusy – kampus Dewajtis oraz kampus Wóycickiego.

CO DAJE STUDIOWANIE NA UKSW W WARSZAWIE?

Uniwersytet skupia się przede wszystkim na kształceniu i stawia sobie to za główny cel, ale poza tym stara się na różne sposoby wzbogacać życie i wykorzystywać potencjał swoich studentów. W ramach programu Erasmus, warszawska uczelnia oferuje swoim studentom wyjazdy na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni europejskich oraz do 19 uniwersytetów krajowych, w ramach programu MOST. Na uniwersytecie funkcjonuje m.in. Studium Języków Obcych, prowadzące lektoraty dla studentów, Studium Wychowania Fizycznego prowadzące zajęcia sportowe, a także Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego organizujące zajęcia fakultatywne i przygotowujące studentów do podjęcia pracy zawodowej. W ramach uczelni działają też organizacje studenckie oraz koła naukowe. Dodatkowo, studenci mogą zamieszkać w domach studenckich uczelni oraz mają dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki. Dużym atutem uniwersytetu jest jego lokalizacja przy Lesie Bielańskim.

REKRUTACJA NA UKSW – KROK PO KROKU

Osoba chcąca podjąć studia na UKSW w Warszawie loguje się do systemu irk, wprowadza do niego dane oraz wyniki z egzaminu maturalnego. Następnie należy wybrać spośród 38 kierunków oraz dokonać opłaty. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, kandydat, który otrzyma status zakwalifikowanego, powinien w wyznaczonym przez uczelnię terminie złożyć dokumenty. Jeśli tego dokona otrzyma decyzję o przyjęciu na studia oraz legitymację studencką ELS (po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł).

JAK DZIAŁA ELS?

Elektroniczna Legitymacja Studencka UKSW służy identyfikacji studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studentowi, który ją posiada przysługują ulgi na przejazdy autobusowe, kolejowe oraz warszawską komunikacją miejską. Legitymacja studencka pełni funkcję karty bibliotecznej.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW Warszawa – hologramy dla kolekcjonerów już z datą 31-03-2019 r.