Uniwersytet Muzyczny Warszawa naklejki ELS do kolekcjonowania z datą 31.03.2019

CO WARTO WIEDZIEĆ O UCZELNI?

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie to największa i najstarsza polska uczelnia muzyczna, powstała już w 1810 roku jako Szkoła Główna Muzyki. Wcześniej funkcjonowała m.in. jako Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Budynek główny uniwersytetu, mieści się na warszawskim Śródmieściu, a w pobliżu znajdują się też uczelniane domy studenckie. Na Uniwersytecie studiuje prawie 1 tys, osób i pracuje ponad 100 nauczycieli akademickich. W ramach uczelni działa 6 wydziałów w Warszawie oraz Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, na których prowadzone są studia I, II i III stopnia.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ STUDIA NA UMFC W WARSZAWIE?

Warszawska uczelnia kształci przede wszystkim przyszłych muzyków i ludzi zainteresowanych karierą zawodową w tej dziedzinie. Wielu studentów, już w czasie kształcenia prowadzi działalność artystyczną czy bierze udział w krajowych i międzynarodowych konkursach. Młodzi muzycy mogą też rozwijać swoje umiejętności w jednostkach prowadzonych przez uczelnię, takich jak Orkiestra Symfoniczna UMFC, Chór mieszany UMFC, Big-Band UMFC, a także dzięki badaniom i kołom naukowym. Uniwersytet współpracuje też z innymi uczelniami w ramach programu Erasmus. Do absolwentów szkoły należą wybitni polscy muzycy, m.in. Henryk Wars, Piotr Rubik i Włodek Pawlik.

JAK DOSTAĆ SIĘ NA UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA?

Rekrutacja obejmuje kilka etapów. Pierwszy z nich to rejestracja w systemie IRK, która jest otwarta od maja. Po założeniu konta i wprowadzeniu danych, należy dostarczyć uczelni materiały, wymagane do przeprowadzenia sprawdzianów, które odbywają się w czerwcu. Następnie,  w wyznaczonym terminie (najczęściej w lipcu) kandydaci składają dokumenty. Przebieg rekrutacji oraz forma sprawdzianu, różnią się na poszczególnych kierunkach. Informacje o procedurze rekrutacyjnej na danym kierunku, znajdują się na stronie internetowej uczelni.

CZYM JEST ELS I KTO JĄ OTRZYMUJE?

ELS, czyli Elektroniczna Legitymacja Studencka to dokument służący identyfikacji, który otrzymuje każdy, kto dostał się na studia na Uniwersytecie. Dzięki posiadaniu legitymacji, studentowi przysługują rozmaite ulgi, między innymi na przejazdy autobusowe i kolejowe na terenie kraju oraz przejazdy komunikacją miejską na terenie Warszawy. Legitymacja studencka może służyć też jako nośnik biletu okresowego.

Uniwersytet Muzyczny UMCS w Warszawie – hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 już do nabycia!