oryginalne hologramy edycja 2019

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Uniwersytet Warszawski – UW czyli największa w kraju uczelnia publiczna, został założony w 1816 roku, przez co jego historia jest niezwykle bogata. Według rankingów, jest to także najlepsza uczelnia w Warszawie i w całej Polsce – UW od lat zajmuje pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw. Na uczelni kształci się ponad 44 tys. studentów i pracuje kilka tysięcy wykładowców, w tym wybitni profesorzy.

Kampus główny Uniwersytetu mieści się na warszawskim Śródmieściu, przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Uczelnia ma też kampusy na warszawskiej Ochocie i na Służewcu, a budynki poszczególnych wydziałów i instytutów znajdują się też w innych częściach Warszawy (głównie w Śródmieściu).

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA UW?

Uniwersytet ma najbogatszą ofertę edukacyjną spośród uczelni warszawskich. Można tu studiować ponad 100 kierunków, w tym kierunki humanistyczne, ścisłe i ekonomiczne.

Uczelnia ma w ofercie studia w języku angielskim, a także wiele kierunków studiów podyplomowych.

Dużą zaletą Uniwersytetu są prowadzone na nim lektoraty. Studenci mają bardzo duży wybór języków obcych, a nauczanie jest efektywne. Uczelnia ma wysoki stopień umiędzynarodowienia, gdyż współpracuje z 800 partnerami zagranicznymi. Studenci w ramach programu Erasmus, mają możliwość odbycia wymiany na ponad 400 uczelniach. Uniwersytet Warszawski korzysta z systemu USOS, w którym studenci mogą sprawdzić plan zajęć, oceny czy zapisać się na zajęcia.

JAK DOSTAĆ SIĘ NA UW?

Warunkiem jest zdana matura, a na większości kierunków, wysokie wyniki z egzaminu maturalnego. Jeśli chodzi o przedmioty, oczywiście wymagania i ich procentowy udział w liczbie punktów, różnią się. Na wszystkich kierunkach w rekrutacji brane są pod uwagę przedmioty takie jak język polski, matematyka i język obcy. Kandydat ma do zdobycia 100 punktów, na najbardziej popularnych kierunkach, progi punktowe przekraczają 90 punktów.

REKRUTACJA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Osoby chcące podjąć studia na najlepszej uczelni w Polsce, zakładają konto w systemie IRK. Następnie wprowadzają dane, wybierają kierunek (lub kierunki) i dokonują opłaty rekrutacyjnej. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego, kandydaci uzupełniają wyniki egzaminu i oczekują na wyniki rekrutacji, które są ogłaszane w lipcu. Osoby zakwalifikowane na studia mają kilka dni na złożenie wymaganych dokumentów na swoim wydziale. W przypadku pozostania wolnych miejsc, poszczególne kierunki przeprowadzają kolejne tury rekrutacji. Oprócz wyników matury, uczelnia bierze w rekrutacji pod uwagę sukcesy kandydatów w ogólnopolskich olimpiadach.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Uniwersytet Warszawski wydaje swoim studentom Elektroniczną Legitymację Studencką ELS. Dokument służy do identyfikacji studenta i zastępuje tradycyjna kartę biblioteczną. Dzięki posiadaniu hologramu, legitymacja studencka może też stać się nośnikiem biletu okresowego komunikacji miejskiej w Warszawie. Aby otrzymać legitymację ELS, przyszły student musi wydrukować podanie o wydanie ELS i dokonać wpłaty w wysokości 17 zł.

Uniwersytet Warszawski UW – oryginalne hologramy ELS 31.03.2019 już dostępne!