WWSI hologramy dla kolekcjonerów 2019 już dostepne

PODSTAWOWE INFORMACJE O WWSI

WWSI jest uczelnią niepubliczną. Szkoła została założona w 2000 roku przez Instytut Kształcenia Zawodowego, jednak jej historia jest nieco dłuższa, gdyż WWSI nawiązuje do działań szkoły informatycznej Mila College. Budynek WWSI jest zlokalizowany w centrum Warszawy, przy ulicy Edelmana. Liczba studentów przekracza 1,4 tys, a wykładowców jest prawie 100, w tym zagraniczni profesorowie. Na uczelni funkcjonuje Kolegium Rektorskie, które jest organem opiniodawczo-doradczym uczelni. Tworzą go dyrektorzy polskich oddziałów najlepszych firm informatycznych, takich jak HP, Microsoft czy Intel.

CO WYRÓŻNIA WARSZAWSKĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ INFORMATYKI?

Jest to jedyna specjalistyczna uczelnia w kraju, która ma w swojej ofercie jeden kierunek. Informatykę można studiować na studiach inżynierskich, gdzie do wyboru jest 6 specjalności, na studiach magisterskich z 4 specjalnościami oraz podyplomowo, wybierając jedną z 2 specjalności.

Oferowane przez uczelnię formy aktywności studentów po zajęciach to m.in. spotkania w ramach kół naukowych, uczestnictwo w konkursach czy turniejach sportowych. Dzięki przynależności warszawskiej uczelni do programów organizujących wymiany międzynarodowe, studenci WWSI, mogą też uczyć się na innych uczelniach europejskich.

Działalność Szkoły to także studia otwarte w formie wykładów, kursów, szkoleń, warsztatów, skierowanych nie tylko do studentów, ale także do osób uczących się w innych szkołach i wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie informatyki.

REKRUTACJA WWSI – KROK PO KROKU

Zgłoszenie zaczyna się od wydrukowania i wypełnienia kwestionariusza kandydata, dostępnego na stronie internetowej uczelni, w zakładce rekrutacja. Dostępna jest tam też umowa, którą także należy wydrukować. Przed złożeniem na uczelni wymaganych dokumentów (lista dokumentów dostępna jest na stronie), należy pobrać od Biura Rekrutacji skierowanie do lekarza medycyny pracy.

LEGITYMACJA DLA STUDENTA WWSI

Elektroniczna Legitymacja Studencka to dokument, który posiadają wszyscy studenci WWSI. Służy on nie tylko identyfikacji, bo może także być nośnikiem biletu okresowego do komunikacji miejskiej w Warszawie. Posiadanie legitymacji dla studenta niesie też dodatkowe korzyści – za jej okazaniem otrzymać można zniżki w autobusach i pociągach czy wyznaczonych przez uczelnie muzeach, restauracjach, kawiarniach.

WWSI – nowe oryginalne naklejki els na legitymacje już do nabycia!