WAT Warszawa naklejki ELS na legitymację studencką 31.03.2019

WAT – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego została założona w 1951 roku. Budynki wydziałów uczelni oraz domy studenckie mieszczą się na warszawskim Bemowie. W ramach WAT-u funkcjonuje 8 wydziałów, w tym 1 instytut samodzielny, prowadzących w sumie 15 kierunków technicznych. Na uczelni uczy się ponad 10 tys. studentów oraz pracuje ponad 800 nauczycieli akademickich.

STUDIA NA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ – DLA KOGO?

Uczelnia oferuje studia wojskowe oraz cywilne. Studenci studiów wojskowych przed rozpoczęciem kształcenia przechodzą podstawowe szkolenie wojskowe, po którym składają uroczystą przysięgę i od pierwszego dnia roku akademickiego są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. Student wojskowy realizuje 2 programy nauczania – politechniczny i wojskowy, a po zakończeniu studiów przystępuje do egzaminów dyplomowego oraz oficerskiego. Osoby będące na studiach wojskowych podlegają rygorom wojskowym, również w czasie po zajęciach. Uczelnia zapewnia im zakwaterowanie, wyżywienie, a także comiesięczne wynagrodzenie. Studenci cywilni realizują program politechniczny i nie podlegają porządkowi wojskowemu. Uczelnia stawia sobie za zadanie przede wszystkim kształcenie, w przypadku studiów wojskowych jest to kształcenie do zawodu oficera, które zapewnia pracę w zawodzie żołnierza, a także wspomaganie rozwoju swoich studentów. Akademia prowadzi wiele projektów i badań naukowych, organizuje konferencje, a także daje swoim studentom możliwość wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+.

REKRUTACJA NA WAT

Rekrutacja rozpoczyna się zazwyczaj na początku marca. Pierwszym krokiem jest założenie konta w systemie internetowym. Zarejestrowany kandydat zostaje skierowany na badania lekarskie oraz psychologiczne. W lipcu, przeprowadzany jest sprawdzian sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Po otrzymaniu wyników matury, kandydat wprowadza je do systemu, a po ogłoszeniu wyników rekrutacji, składa dokumenty na uczelni.

ELS WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

ELS czyli Elektroniczna Legitymacja Studencka to dokument potwierdzający, że student kształci się na Wojskowej Akademii Technicznej, a tym samym prawo do wejścia na teren uczelni. Legitymacja dla studenta uprawnia do ulgi na przejazdy PKS, PKP oraz komunikacją miejską w większości miast, w tym w Warszawie. Legitymacja ELS może być również nośnikiem karty miejskiej.

Wojskowa Akademia Techniczna WAT – hologramy ELS 31.03.2019 już dostępne!