WSISIZ hologramy els 31.03.2019 - nowość

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SZKOLE

Szkoła została powstała w 1996 roku z inicjatywy Fundacji Krzewienia Nauk Stosowanych, założonej przez ówczesne władze Polskiej Akademii Nauk. Budynek szkoły mieści się na warszawskiej Woli. Na uczelni kształci się ponad 2,5 tys. studentów.

KSZTAŁCENIE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

W ramach Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania działają 2 wydziały: Wydział Informatyki WIT i Wydział Informatycznych Technik Zarządzania. Oferują one studia informatyczne I stopnia – inżynierskie i licencjackie, studia II stopnia – magisterskie i jednolite magisterskie. Studia w WSISIZ przygotowują do pracy w branży informatycznej, gospodarczej, w finansach i marketingu. Warszawska uczelnia prowadzi badania naukowe, niektóre z nich, wspólnie z Polską Akademią Nauk. Jednym z przykładów tej współpracy było założenie przez Wydział Informatyki i Instytut Badań Systemowych PAN, Centrum Technik Informatycznych CIT. Szkoła współpracuje z uczelniami z zagranicy przez uczestnictwo w programie Erasmus. Studenci i nauczyciele akademiccy, mają możliwość realizacji części edukacji (lub nauczania) na innej europejskiej uczelni.

JAK ZOSTAĆ STUDENTEM WSISIZ?

Osoba, która chce zostać studentem Szkoły musi założyć konto w Uczelnianym Banku Informacji WIT. Następnie, kandydat wybiera kierunek, uzupełnia swoje dane, wgrywa do systemu skany dokumentów i przesyła zgłoszenie. W ciągu 3 dni uczelnia przysyła wiadomość z informacją o zakwalifikowaniu. Jeśli kandydat otrzyma wiadomość o pozytywnym wyniku rekrutacji, w wyznaczonym terminie składa na uczelni dokumenty i płaci wpisowe. Uczelnia, przygotowuje natomiast umowę do podpisania i wydaje przyszłemu studentowi decyzje o przyjęciu na studia.

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Od 2012 roku studenci Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania są posiadaczami legitymacji ELS. Legitymacja ta, służy przede wszystkim do identyfikacji studentów, ale zastępuje także kartę biblioteczną i może pełnić funkcję karty miejskiej ZTM w Warszawie. Jej posiadanie, jest równoznaczne z prawem do korzystania do zniżek studenckich.

WSISIZ Warszawa – kup nowe hologramy els 31-03-2019 r. do swojej kolekcji!