WSIZiA Warszawa najnowsze hologramy kolekcjonerskie 31.03.2019

TO WARTO WIEDZIEĆ O WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI?

Szkoła założona w 1999 roku, zwana też Dobrą Uczelnią, jest warszawską uczelnią niepubliczną. Jej siedziba mieści w spokojnej okolicy, na warszawskim Targówku. Jednostkami Szkoły są Instytut Nauk Społecznych i Instytut Nauk Informatycznych i Nauk Technicznych.

CO DAJĄ STUDIA NA DOBREJ UCZELNI?

Ukończenie studiów w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji, może dać w zależności od kierunku wykształcenie licencjata, inżyniera lub magistra. Studenci mają do wyboru tryb stacjonarny lub niestacjonarny, umożliwiający równoczesny rozwój kariery. Uczelnia stara się aktualizować swoją ofertę, w zależności od zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Obecnie, w swojej ofercie, uczelnia ma studia na kierunkach:

Administracja – studia I stopnia licencjackie i II stopnia magisterskie
Logistyka – studia I stopnia inżynierskie
Informatyka – studia I stopnia inżynierskie
Ekonomia – studia I stopnia licencjackie i II stopnia magisterskie
Turystyka i Rekreacja – studia I stopnia licencjackie
Pedagogika – studia I stopnia licencjackie i II stopnia magisterskie
Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I stopnia licencjackie

Na uczelni możliwe jest także podjęcie studiów podyplomowych lub udział w szkoleniach i warsztatach. Wszyscy studenci Szkoły odbywają w ramach studiów praktyki m.in. w firmach informatycznych, placówkach turystycznych lub pedagogicznych na terenie Warszawy.

Uczelnia prowadzi badania naukowe, których wyniki publikuje na łamach ,,Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji’’.

REKRUTACJA W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

Proces rekrutacyjny uczelni nie jest skomplikowany. Osoba chcąca podjąć na musi wypełnić dostępny na stronie uczelni formularz zgłoszeniowy i skompletować pozostałe z wymaganych dokumentów, których lista umieszczona jest na stronie uczelni w zakładce rejestracja. Gdy kandydat dokona opłaty za legitymację studencką i za pierwszy semestr (koszt legitymacji studenckiej wynosi 5 zł, uczelnia nie pobiera natomiast opłaty wpisowej), może udać się z dokumentami do siedziby uczelni. Legitymacja studencka poświadcza status studenta, a tym samym prawo do korzystania ulg.

WSIZiA – najnowsze kolekcjonerskie hologramy na legitymację studencką już dostępne.