WSP Warszawa najnowsze hologramy els dla kolekcjonerów

W SKRÓCIE O WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

Jest to niepubliczna uczelnia humanistyczna. Szkoła powstała w 1993 roku jako Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Główny budynek mieści się na warszawskiej Ochocie, jednak szkoła posiada też wydziały w 5 innych miastach Polski: w Katowicach, Olsztynie, Lublinie, Szczecinie i Człuchowie. Warszawska uczelnia kształci na kierunkach: pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna.

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA DLA STUDENTÓW

Misją uczelni jest kształcenie ustawiczne na kierunkach humanistycznych przedstawicieli różnych grup społecznych. Uczelnia prowadzi rozmaite badania w zakresie pedagogiki, socjologii i polityki. WSP posiada własna bibliotekę oraz wydawnictwo, za pomoca którego, publikuje swoje prace naukowe. Szkoła rozwija współpracę zagraniczną w programie Erasmus. Posiada ponad 20 europejskich uczelni partnerskich, w których studenci lub nauczyciele akademiccy mogą odbyć semestralną lub roczną wymianę. Uczelnia ułatwia edukację osobom niepełnosprawnym, a także osobom starszym. Niepełnosprawni, dzięki dopasowanej do ich potrzeb infrastrukturze, mogą dużo łatwiej poruszać się po budynkach uczelni. WSP, utworzyła też serwis ,,Akademicka Społeczność Osób Niepełnosprawnych’’, w którym dostępne są informacje dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub ubiegających się o nie. Ponadto, w szkole można uczyć się na odległość. E-learning umożliwia także kształcenie osobom, które chcą łączyć studia z praca zawodową.

JAK REKRUTOWAĆ SIĘ NA WSP?

Rekrutacja w Wyższej Szkole Pedagogicznej odbywa się poprzez serwis internetowy uczelni. Każdy, kto zaloguje się do niego, ma do wypełnienia formularz, który należy następnie wydrukować (jest to podanie o przyjęcie na studia). Inne wymagane dokumenty, to m.in. świadectwo maturalne i dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, osoby zakwalifikowane, zobowiązane są do skompletowania wymaganych dokumentów i złożenia ich w siedzibie szkoły.

LEGITYMACJA DLA STUDENTA WSP

Od 2007 roku, studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej korzystają z Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Otrzymuje ją każdy, kto został przyjęty na studia i dokonał opłaty wysokości 17 zł. Ważność legitymacji ELS, przedłuża Dziekanat, po zakończeniu każdego semestru. Dodatkowymi zaletami posiadania takiej legitymacji, są możliwość zakodowania na niej biletu okresowego transportu miejskiego i karty z zakodowanymi opłatami parkingowymi oraz liczne ulgi.

WSP Janusza Korczaka – kup nowy hologram na legitymację studencką 31.03.2019 r.