WSR Warszawa kup nowe naklejki kolekcjonerskie 31.03.2019

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O WSR?

Jest to warszawska uczelnia niepubliczna, która do rejestru szkół wyższych została wpisana w 2007 roku. Szkoła ma swoją siedzibę na warszawskiej Woli, przy ulicy Kasprzaka.

STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI W WARSZAWIE

Uczelnia specjalizuje się w prestiżowych kierunkach medycznych, pozwalających zdobyć zatrudnienie w zawodach medycznych m.in. w szpitalach, jednostkach medycznych, placówkach rehabilitacyjnych i sportowych. Rekrutacja na studia odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego, w którym kandydat uzupełnia swoje dane.

Na uczelni można studiować:

Rehabilitację – studia jednolite magisterskie, pięcioletnie lub magisterskie uzupełniające, dwuletnie
Dietetykę – studia licencjackie, trzyletnie i magisterskie uzupełniające, dwuletnie
Ratownictwo medyczne – studia licencjackie, trzyletnie
Psychologię medyczną – studia licencjackie, trzyletnie
Dodatkowo, Szkoła ma w ofercie 10 kierunków studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i nauk medycznych. W ramach przygotowania do zawodu, studenci odbywają praktyki w placówkach medycznych na terenie Warszawy i okolic.

Uczelnia dba o swoich studentów przyznając im stypendia. Ci najlepsi liczyć mogą na stypendium rektora, natomiast stypendium specjalne przysługuje studentom niepełnosprawnym.

ŻYCIE UCZELNI

Oprócz studiów wyższych, uczelnia organizuje wiele kursów i szkoleń z zakresu dziedzin, w których kształci. Dodatkowo, na każdym kierunku uczelni działają Studenckie Koła Naukowe.

Uczelnia jest też wydawcą czasopisma ,,Postępy Nauk o Zdrowiu’’, w którym publikowane są między innymi wyniki badań naukowych prowadzonych przez uczelnię, ale także artykuły dotyczące rozwoju nauk medycznych, nie tylko tych, które obejmuje program studiów. Szkoła rozwija współpracę z uczelniami z zagranicy dzięki udziałowi w programie Erasmus.

Studenci na co dzień uczą się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach, a czas wolny spędzać w klubie ,,REHAB WSR’’, znajdującym się nieopodal Szkoły.

LEGITYMACJA DLA STUDENTA WSR

Koszt wydania legitymacji studenckiej w Wyższej Szkole Rehabilitacji, wynosi 25,5 zł. Jest to ważny dokument, który potwierdza status studenta i jego przynależność do uczelni, a także daje mu prawo do korzystania z ulg na ceny biletów w przejazdach krajowych i w komunikacji miejskiej, m.in. na terenie Warszawy.

Wyższa Szkoła Rehabilitacji WSR – kup najnowsze hologramy kolekcjonerskie z datą 31.03.2019 już teraz.