WSTI Warszawa hologramy els 31.03.2019

W SKRÓCIE O WYŻSZEJ SZKOLE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Szkoła została założona w 2004 roku i jest jedną z warszawskich uczelni niepublicznych.

Uczelnia ma swoją siedzibę na warszawskim Śródmieściu przy ulicy Pawiej, wspólnie z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną. W Szkole uczy się ponad 800 studentów.

OFERTA EDUKACYJNA

Uczelnia oferuje 4-letnie kształcenie na kierunku informatyka i Grafika Komputerowa i DTP, dające tytuł inżyniera informatyki. Na kierunku informatyka, studenci mają do wyboru ponad 10 specjalności. Uczelnia stawia na kształcenie praktyczne i przystosowuje swój program nauczania do wymagań rynku pracy. Szkoła organizuje dla swoich studentów rozmaite szkolenia i warsztaty, mające pomóc im zdobyć nowe umiejętności. Co więcej, przyszłych inżynierów uczą informatycy zatrudnieni na prestiżowych stanowiskach w branży informatycznej. Studenci mają możliwość odbycia praktyk i stażów w polskich firmach informatycznych lub wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus i tam odbyć 3-miesięczne praktyki. Poza zajęciami, studenci mają możliwość rozwijać swoje pasje w kole naukowym ,,Sophos’’. Dzięki różnego rodzaju udogodnieniom, w Szkole dobrze czują się studenci niepełnosprawni. Uczelnia zatrudnia osoby posługujące się językiem migowym, które w razie potrzeby tłumaczą wykłady.

PROCES REKRUTACYJNY W WYŻSZEJ SZKOLE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Zapisanie się na studia, wymaga od studenta zrobienia kilku prostych kroków. Pierwszy z nich to rejestracja w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, do którego przejść można ze strony uczelni. Drugi krok to wybór kierunku studiów. Kolejną czynnością, jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Po otrzymaniu od uczelni wiadomości mailowej z dokumentami, należy dokonać opłaty rekrutacyjnej. Ostatni krok to dostarczenie uczelni osobiście lub drogą listowną, wymaganych dokumentów.

LEGITYMACJA STUDENCKA WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

WSTI wprowadziła niedawno Elektroniczną Legitymację Studencką. Legitymacja ELS ma formę karty, na której co semestr przyklejane są naklejki z datą ważności. Dzięki temu, pełni ona również inne funkcje. Zastępuje tradycyjną kartę biblioteczną, kartę płatniczą czy kartę miejską ZTM w Warszawie. Posiadanie ELS potwierdza też prawo do korzystania z ulg studenckich. W WSTI, studenci, którzy posiadają jeszcze starą wersję legitymacji mają możliwość wymienienia jej na nową.

Najnowsze hologramy ELS 31.03.2019 już są dostępne – Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych.