WSTiJO naklejki na legitymacje els nowa edycja

PODSTAWOWE INFORMACJE O WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych to uczelnia niepubliczna, która została założona w 2003 roku przez mgr Jadwigę Barbarę Moroz. Szkoła ma swoją siedzibę na warszawskiej Woli, przy Alei Prymasa Tysiąclecia. Warszawska uczelnia prowadzi współpracę zagraniczną z uczelniami i organizacjami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii czy Turcji.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH, JAK SIĘ REKRUTOWAĆ?

Szkoła oferuje 2 kierunki na studiów, na których zdobyć można stopień licencjata i magistra, są to Turystyka i Rekreacja i Filologia angielska. Uczelnia kształci też na studiach licencjackich, na kierunku Filologia hiszpańska. Edukację można kontynuować na studiach podyplomowych, które są prowadzone na 5 kierunkach z zakresu turystyki, hotelarstwa, tłumaczenia i żywienia.

Pierwszy etap rekrutacji na studia w WSTiJO odbywa się za pośrednictwem Internetowego Rejestru Kandydatów, do którego przejść można na ze strony internetowej uczelni.

LEGITYMACJA DLA STUDENTA WSTIJO

Każdy student posiada legitymację studencką, która potwierdza jego tożsamość, a tym samym uprawnia do korzystania z ulg studenckich. W Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych jest to Elektroniczna Legitymacja Studencka. Aby ją otrzymać, należy po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia, uiścić opłatę wysokości 17 zł. Student posiadający legitymację ELS może korzystać z jej dodatkowych funkcji, takich jak możliwość zastąpienia nią karty miejskiej ZTM w Warszawie.

NIE TYLKO WYKŁADY I ĆWICZENIA

Świetnym startem w karierze przyszłych tłumaczy i przewodników są organizowane przez uczelnie praktyki w placówkach na terenie Warszawy lub zagraniczne praktyki w państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Szkoła jest zaangażowana w liczne projekty edukacyjne, takie jak Erasmus, Leonardo da Vinci czy Pilotprojekt Trialog. Poza zajęciami, studenci mogą też spędzać razem czas na spotkaniach w ramach kół naukowych, a także podczas wyjazdów studyjnych i integracyjnych. Przy okazji, zdobywają oni wiedzę i umiejętności przydatne w zawodzie. Szkoła jest wydawcą zeszytów naukowych ,,Turystyka i Rekreacja’’ i monografii, w których publikowane są artykuły naukowe i wyniki badań prowadzonych przez wykładowców WSTiJO.

WSTiJO Warszawa – już do nabycia kolekcjonerskie hologramy els z datą 31.03.2019.